Oppimisen henkilökohtaistaminen ja valinnaiset opinnot EO 2023

Tässä työtilassa kuvataan erityisopettajankoulutuksen kokonaisuus ja kerrotaan ajankohtaisista asioista. Työtila sisältää seuraavat erityisopettajaopintojen opintojaksot:

  • Oppimisen henkilökohtaistaminen 7 op
  • Valinnaiset opinnot 5 op

Lisäksi työtilassa on ohjeita valinnaisten opintojen suorittamiseen. Työtila toimii myös ohjauksen ja oppimispiirityöskentelyn alustana koko opintojen ajan. Täältä löydät myös ohjauspäivien materiaalit.