Oppiminen ja opetussuunnitelmat - opintojakso on osa Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun  (AOKK)  ja  Savonia-ammattikorkeakoulun Musiikin ja tanssin  koulutusohjelmien yhdessä  järjestämiä pedagogisia opintoja. Lisätietoa JAMK:in järjestämistä opettajan pedagogisista opinnoista musiikin ja tanssin alalla löydät opinto-oppaasstamme