Oppiminen ja opetussuunnitelmat 5 op

Tervetuloa oppimisen ja opetussuunnitelmien opintojaksolle!

Tällä opintojaksolla perehdytään erilaisiin oppimiskäsityksiin ja pedagogisiin lähtökohtiin. Lähdet vähitellen rakentamaan omaa opettajan käyttöteoriaasi. Opintojakson aikana tutustutaan myös oman alan opetussuunnitelmiin ja perehdytään osaamisperustaisen opetussuunnitelman laatimiseen.