2022

Tällä opintojaksolla perehdyt verkko-opintojen kautta opinto-ohjaajan toimin-taympäristöihin sekä opinto-ohjaajan työtä määrittäviin säädöksiin ja asiakirjoihin. Lisäksi rakennat omaa ohjauksen monialaista verkostoasi opintojaksoon kuuluvien oppimistehtävien ja verkostoharjoitteluiden avulla.