Oppiminen ja elämänkulku 2022

Oppiminen ja elämänkulku -opintojaksolla (6 op) tutustut kasvatustieteen perusteisiin ja käsitteistöön, oppimisen keskeisiin teorioihin ja tutkimustietoon sekä niiden soveltamismahdollisuuksiin opettajan työssä.  

  • Teacher: Siru Lehto