Tavoitteet

Opiskelija kykenee näyttöön perustuvaan itsenäiseen päätöksentekoon hoitotyön asiantuntijana moniasiantuntijuutta hyödyntäen. Opiskelija kykenee oman toimintansa ja toimintaympäristön kriittiseen arviointiin ja kehittämiseen ottaen huomioon eettiset periaatteet. Opiskelija ymmärtää hoitotyön ja terveyden edistämisen menetelmien vaikuttavuuden arvioinnin ja menetelmien kehittämisen sekä terveyshyödyn tuottamisen merkityksen.

Sisältö

Sisältö toteutuu opiskelijan valitsemalla asiantuntijuusalueella joko aikuisen hoitotyö tai gerontologinen hoitotyö. Kliiniset hoitotyön menetelmät ja eri tieteenalojen syventävä tieto asiantuntijuusaluetta tukien.