Erityisopettajaksi kehittyminen EO 2022

Tässä työtilassa kuvataan erityisopettajankoulutuksen kokonaisuus ja kerrotaan ajankohtaisista asioista. Työtila sisältää seuraavat erityisopettajaopintojen opintojaksot:

  • Kehittyvä ammatillinen identiteetti 12 op
  • Toimintaympäristön kehittäminen 5 op
  • Harjoittelu 6 op

Lisäksi työtilassa on ohjeita valinnaisten opintojen suorittamiseen. Työtila toimii myös ohjauksen ja oppimispiirityöskentelyn alustana koko opintojen ajan. Täältä löydät myös ohjauspäivien materiaalit.