Opintojakson tavoitteena on uudistaa ja laajentaa kiertotalouskasvatusta osaksi eri alojen kouluttajien työtä, löytää omaan opetukseen soveltuvia pedagogisia toimintatapoja kiertotalous-osaamisen kehittämiseksi opettajana sekä tunnistaa kiertotalousosaamisen merkitys yhteiskunnassa. Toteutus syksyllä 2022.