Oppimisen ohjaaminen 14 op

Oppimisen ohjaamisen opintojaksolla syvennät ymmärrystäsi opettajan työstä sekä pääset harjoittelemaan ja vahvistamaan opetus- ja ohjaustaitojasi. Oppimisen ohjaamisen opintojakso sisältää ammatilliseen opettajankoulutukseen kuuluvan opetusharjoittelun, joka suoritetaan ammatillisen oppimisen erilaisissa ympäristöissä.