Ammatillinen opettajankoulutus 2021-  Oppiminen ja elämänkulku 6  op

Oppiminen ja elämänkulku -opintojaksolla (6 op) tutustut kasvatustieteen perusteisiin ja käsitteistöön, oppimisen keskeisiin teorioihin ja tutkimustietoon sekä niiden soveltamismahdollisuuksiin opettajan työssä. Opintojakso etenee prosessina, jossa oppimistehtävät edistävät syvenevää ja laajenevaa ymmärrystäsi oppimisen ja elämänkulun ilmiöistä.