Koulutuksen tulevaisuus Avoin AMK / YAMK 2023 

Koulutuksen tulevaisuus (6 op) -opintojaksolla  perehdyt kasvatussosiologiaan, sen peruskäsitteistöön ja lähestymistapoihin. Lisäksi pohdit koulutuksen ja yhteiskunnan välisiä suhteita sekä ajankohtaisia ilmiöitä