Saavutettavan opintojakson suunnittelu 3 op

LUKSIAn henkilöstölle suunnattu koulutus, jossa tarkastelet opetusta ja ohjausta erilaisten oppijoiden näkökulmasta Universal Design for Learning -viitekehyksen mukaisesti. Opit myös tuottamaan saavutettavaa opetusmateriaalia.