Avoin amk k2023

Tällä opintojaksolla perehdytään oppilaitosten opinto-ohjaukseen tai siihen, miten työyhteisöissä/organisaatioissa ohjataan ja tuetaan työntekijöitä työtehtävissään, osaamisensa kehittämisessä ja työssäjaksamisessa/työhyvinvoinnissa.