Oppiminen ja elämänkulku kevät 2023 Avoin AMK 

Oppiminen ja elämänkulku -opintojaksolla (6 op) tutustut kasvatustieteen perusteisiin ja käsitteistöön, oppimisen keskeisiin teorioihin ja tutkimustietoon sekä niiden soveltamismahdollisuuksiin opettajan työssä.