Koulutuksen tulevaisuus kevät 2023 - Avoin amk

Koulutuksen tulevaisuus (6op) -opintojaksolla  perehdyt kasvatussosiologiaan, sen peruskäsitteistöön ja lähestymistapoihin. Lisäksi pohdit koulutuksen ja yhteiskunnan välisiä suhteita sekä ajankohtaisia ilmiöitä