Saavutettavan opintokokonaisuuden rakentaminen 5 op

Koulutuksessa tarjotaan osallistujalle saavutettavien digitaalisten oppimisprosessien rakentamisen työkaluja ja malleja, joita he voivat hyödyntää omassa työssään. Koulutus toteutetaan verkossa 3.10. - 12.12.2022.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa henkilöstökoulutusta ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle.