Työelämän englanti (4op)

Kesäopintojakso. Intensiivinen verkkototeutus, noin 20-30h/viikko (!)

Aloitus- ja päättymispäivämäärä: to 19.5. - ma 20.6.2022

Opiskelijalta vaaditaan varsin korkea lähtötaso englannin kielessä: B2 eurooppalaisen kielitaitotasoasteikon CEFR:n mukaan. Opiskelijalla tulee siten olla lukion "pitkää" eli A-englantia vastaavat pohjatiedot ja -taidot, jotta verkkokurssille kannattaa osallistua. Muussa tapauksessa on paras käydä ensin esimerkiksi englannin tukiopinnot tai muu vastaava kurssi. Myös lähitoteutus saattaa soveltua opiskelijalle, jos hänen kielitaitonsa on vahvaa B1-tasoa. Itsearviointitaulukko oman kielitaidon arvioimiseen löytyy netistä mainituilla hakusanoilla.
---------
Opiskelu tapahtuu pääasiassa itsenäisesti Moodle-oppimisympäristössä annetun kurssiaikataulun mukaisesti. Kurssi alkaa Pepissä mainittuna aloituspäivänä, jolloin kurssin työtila aukeaa viimeistään. Kurssilla voi olla yksittäisiä webinaareja tai tutor-tunteja, joiden aikataulun näet erikseen toteutuksen kuvauksesta kurssin alettua.