Tulevaisuuden ravintola-alaa luonnehtivat vastuullisuusajattelu, automaatio ja palvelukeskeisyys. Annoksissa näkyvät sesonkiajattelu, kotimaiset juurekset ja perinteiset säilöntämenetelmät. Satokausiajattelu ja raaka-aineiden huolellinen hyödyntäminen ovat ympäristötietoisen ravintolan arkea."

https://www.tuni.fi/unit-magazine/artikkelit/tulevaisuuden-ravintola-parjaa-palvelulla-ja-luovuudella